Surah Al-Imran (92): Tum uss waqt tak naiki aur bhalai hasil nahi kar saktay, jab tak tum apni mehboob cheezon say (Allah ka rastay mein) kharch na kar lo aur jo kuch bhi tum kharch kartay ho, to Allah uss ko achi tarah janta hay.

Name:  9 apr 2013 (125).jpg
Views: 305
Size:  317.7 KB