iss ka zahir naram wa malaim aur dil'kash hay jab keh iss kay ander halakat khaiz zeher chupa hoa hay. bey-waqoof jahil iss mein dil'chaspi rakhta hay jab keh samajhdar aur danish-mand shakhs uss say dour bhaagta hay.Name:  9 apr 2013 (113).jpg
Views: 129
Size:  231.7 KB