shikayat matt kar: apni qismat ki, ou'laad kay saminay apnay baroon ki, apna zaati makan banatay hoay makan ki tangi ki, bhool kar bhi apnay Maa Baap aur Ustaad ki, ghair kay saminay apnay dost ki, biwi kay saminay apnay ghar waloo ki, rukhsat karnay kay baad apnay mehmaan ki. Matt kar: Irshaad-e-Khuda'wandi aur Hukam-e-Rabani say kinara kashi, Sunnat-e-Nabvi (SAW) say aey'taraz, kisi par zulm, haq baat say inkaar, baghair aeytamad kay kisi par bharosa, baghair mashwara kay koi kaam, kisi par nukta cheeni, rishta adroon say qata-e-taluq, hajat-mand rishtadar ko na-umeed, peeth kay peechay kisi ki burai, kisi kay kehnay par sochay samjhay baghair amal.Name:  9 apr 2013 (34).jpg
Views: 176
Size:  118.7 KB