Nabi Kareem (SAW) nay farmaya: Allah meherbaan hain aur tam'am kamoon mein meherbani ko pasand farmatay hain. Ibne Maja - 569

Name:  8 apr 2013 (55).jpg
Views: 61
Size:  199.4 KB