Hazrat Ali (RA): Maaf karna sab say zyada usay zaib deta hay jo saza denay par qadir ho.


 


Name:  7 apr 2013 (22).jpg
Views: 113
Size:  123.6 KB