Manzilain khud tay nahi hotein, kisi bhi dosri degree'on ki tarah roohani aur alqai degree'an bhi rehnumaon kay baghair muyasar nahi aatein. Wasif Ali WasifName:  6 apr 2013 (123).jpg
Views: 70
Size:  236.0 KB