Saleh Mohammed: Captain Safdar ki shanakht Nawaz Sharif ki beti hay, wo apna naam Safdar Maryam rakh ley.


 


Name:  6 apr 2013 (143).jpg
Views: 1213
Size:  160.3 KB