aey Aasman aur Zameen bananay Walay! Tu he dunya aur aakhirat mein mera sar'parast hay, mera khatima Islam par kar aur mujhay Salehein kay sathi mila

Name:  5 apr 2013 (67).jpg
Views: 191
Size:  132.6 KB