Surah Noor (30): Aey Nabi (SAW)! Momin marddon say keh dejeay kay apni nazrain neechi rakhain aur apni sharam-gahoon ki hifazat karain.Name:  30 mar 2013 (118).jpg
Views: 96
Size:  129.8 KB