Dr. Safdar Mahmood: Jamat-e-Islami nay naam tajveez kia aur PTI nay iss ki himayat ki; musanif, tareekh daan, patriotic, aik shareef aur imaan-dar officer. Najam Sethi: Peoples party aur Muslim league Noon ka intakhab: nazria Pakistan ka mukhalif, sharabi, sho'ir Islam ka khulam khula mazaaq uranay wala, india aur america say fund lenay wala, Pakistan Army ka mukhlif

Name:  28 mar 2013  (4).jpg
Views: 105
Size:  23.0 KB