Sabar say rehmat ka intazar karo, joj cheez teray leay hay, teray he leay hay aur dair hik'mat par mab'ni hoti hay.


 


Name:  27 mar 2013 (37).jpg
Views: 61
Size:  142.5 KB