Ghab'rahat kay waqt yeh Dua perhain: La ilahe il-Allah. Sahih Bukhari, MuslimName:  23 mar 2013 (125).jpg
Views: 472
Size:  72.1 KB