Hussain Haqani: America ta'luqaat torr kar Pakistan ko "oukaat" yaad dilaey. Memo case ka qisa abhi khatam nahi hoa aur iss ghaddar ney apni ghaddari ka saboot dey dia.

Name:  21 mar 2013 (18).jpg
Views: 879
Size:  25.0 KB