Surah Hajj (73,74): Aey loogo! aik misaal de ja rahi hay, issay ghour say suno, Allah ko choor ka jin ma'boodon ko tum pukartay ho.... wo aik makhi bhi paida nahi kar saktay khawah wo sab jama ho jain... aur agar makhi un say koi cheez kar lay jaey.... to wo sab usay chura bhi nahi saktay, mad'ad chahnay walay bhi kamzoor hain aur jin say mad'ad chahtay ho wo bhi kamzoor hain.... in logoon nay Allah ki qadar nahi ki jesa kay Uss ki qadar karnay ka haq tha. Haqiqat yeh hay kay Allah bohat taqad aur izzat wala hay.Name:  17 mar 2013 (105).jpg
Views: 289
Size:  81.7 KB