1: jo admi zyada hansta hay us ka roab khatam ho jata hya. 2: jo mazaaq zyada karta hay loog us ko halka aur bay-ha'siat samajhtay hain. 3: jo batain zyada karta hay iss ki lagzishain zyada ho jati hain. 4: jis ki lagzishain zyada ho jati hain, us ki haya kam ho jati hay. 5: jis ki haya kam ho jati hay us ki par'haiz'gari kam ho jati hay. 6: jis ki par'haiz'gari kam ho jati hay us ka dil murda ho jata hay.

Name:  16 mar 2013 (180).jpg
Views: 2411
Size:  64.2 KB