Rasool Allah (SAW) nay farmaya: Shirk karna aur waalidain ki na-farmani karna baray gunahon mein say hay. aur jhooti baat bhi aur jhooti gawahi bhi. Sahih Bukhari (7)Name:  16 mar 2013 (95).jpg
Views: 160
Size:  154.0 KB