Rasool Allah (SAW) nay farmaya: Jo koi imaan rakh kar aur sawaab ki niyat say kisi Musalmaan kay janazay kay sath jaey ga aur Namaz aur dafan say faraghat honay tak uss kay sath rahay to wo 2 Qiraat sawaab lay kar lootay ga, har Qiraat itna bara hoga jesay Ohad ka pahar, aur jo shakhs janazay par Namaz perh kar dafan say pehlay lout jaey to wo aik Qiraat sawaab lay kar lotay ga. Sahih Bukhari (47)Name:  16 mar 2013 (8).jpg
Views: 690
Size:  59.9 KB