Sheikh Waqas Akram aur Riaz Fatyana: 5 saal Musharaf ki hakomat mein wazir, 5 saal PPP ki hakomat mein wazir aur aaj Noon league join kar rahay hain, lanat hay aisi sayasat par.


 


Name:  15 mar 2013  (138).jpg
Views: 1053
Size:  59.6 KB