Gul Naukhaiz Aktar: Lahore mein honay walay Badami Bagh wala waqia intehai afsoos naak hay aur Muslamanoon say Christians kay sath aisay rawiay ki tawaqo nahi ki ja sakti; Islam is cheez ki ijazat nahi detaName:  12 mar 2013 (202).jpg
Views: 284
Size:  257.6 KB