Irani numainda nay Salamati Council mein baja torr par awaz-e-haqq buland kia kay Israel Falasteenion (Palestine) ki nasal kashi kar raha hay. iss sach par American numainda mush'al ho gaya aur walk out kar gaya


 


Name:  11 mar 2013 (118).jpg
Views: 27
Size:  51.5 KB