Islami taleemat kay bar'khilaaf koi bhi amal kyun kar Islam ho sakta hay? aisay waqiat ka Islam say koi taluq nahi, aur aisay afraad sirf rayasat he nahi balkeh Islam kay bhi mujrim hain


 


Name:  10 mar 2013 (4).jpg
Views: 58
Size:  77.7 KB