Rasool Allah (SAW) nay farmaya kay jo shakhs 3 Juma ki Namaz tark kar day to Khuda Wand Qudus us kay dil par mohar laga detay hain. Sanan Nisai

Name:  9 mar 2013 (155).jpg
Views: 455
Size:  45.4 KB