Syedna Sahal bin Saad (RA) say rawayat hay kay Rasool Allah (SAW) nay farmaya: Main aur yateem ki kafalat karnay wala Jannat mein iss tarah hon gay aur Aap (SAW) nay apni angusht Shahadat aur darmiani kay sath ishara kia aur un kay darmian kuch fasila dala. Bukhari (6005)



Name:  9 mar 2013 (145).jpg
Views: 710
Size:  35.3 KB