Surah Yaseen (54-56): Uss rooz kisi shakhs par kuch zulm nahi kia jaey ga aur tum ko badla wesa he milay ga jesay tum kam kartay thay. Ahle Jannat uss rozz aeysh-o-nishaat kay mash-ghalay mein hon gay. Wo bhi aur un ki biwian bhi sayoon mein takhtoon par takeay lagaey baithay hon gay.

Name:  7 mar 2013 (121).jpg
Views: 141
Size:  25.6 KB