Abdullah Sohail Tariq: Rehman Malik ko dukh hay; farmaya: Punjab mein dhamakay kyun nahi hotay, Punjab mein Shia'on ko kyun nahi mara ja raha. Rehman Malik ki amal-dari mein 3 soobay dozakh banay hoay hain, lekin mulk ki 55% abaa'di mein agar dhamakay nahi ho rahay aur Shia abaa'di Punjab mein apni Sunni bara'dari ki tarah qadray chain say bethi hay to Rehman Malik ki bay-chaini ka par'naala kyun behnay laga hay.


 


Name:  7 mar 2013 (103).jpg
Views: 46
Size:  83.6 KB