Matlab parast dunya, haen ghat main sikari
aaena deekh kar tum,chunke ho kis liye
kya nazar aa gae hae,asli shakal tumhari


 


poetry by: Rabia Iqbal Rabi