Al-Tehreem (9): Aey Imaan walo - Allah ka saminay khalis touba karo - umeed hay Rabb tum say tumharay gunah door kar day aur tumhain bahesh'toon mein dakhil kar day jin kay neechay neh'rain beh rahi hon.

Name:  1 mar 2013 (80).jpg
Views: 3775
Size:  198.2 KB