Hazrat Abu Hurairah (RA) say rawayat hay kay Rasool Allah (SAW) nay farmaya; aik dinar jo tum Allah ki rah (yaani Jahad aur asha'at-e-Islam ki khatir chanday waghira) mein kharch kia, aur aik dinar jo tum nay gar'dan (azaad karnay) par kharch kia, aur aik dinar jo tum nay maskeen ko Sadqa dia, aur aik dinar jisay tum nay apnay ehal-o-ayal par kharch kia. inn mein say ajar kay le'haz say sab say bara wo hay jisay tum nay apnay ehal-o-ayal par kharch kia. Sahih Muslim: 1647

Name:  28 feb 2013 (39).jpg
Views: 380
Size:  48.3 KB