ghulami bandon ki nahi......... Allah ki, pairavi logoon ki khuwashishaat ki nahi........... Wahi kiName:  27 feb 2013 (11).jpg
Views: 84
Size:  51.0 KB