aisa libaas pehn kar Namaz nahi hoti jis say sat'ar nanga ho, e.g: T-Shirt pehn kar Raku aur Sajida ki ha'lat mein push'at ki jild ka lamha bhar ko nanga hona! aisa tang (tight) libas bhi intahai mayoob hay, jis mein sat'ar walay his'son ki bana'wat zahir ho, e.g: tang (tight) Jeans, sat'ar walay his'on ki bana'wat zahir karti hay.Name:  25 feb 2013 (3).jpg
Views: 194
Size:  270.5 KB