Rasool Allah (SAW) nay farmaya: Jo log majlis say Allah ka zikar keay baghair utth jatay hain wo aisay hain jesay wo kisi murdaar gadhay kay paas say utthay hain aur yeh majlis un kay leay hasrat ka bais ho gi. Abi-Daud & Ahmed Bin Ham'balName:  25 feb 2013 (1).jpg
Views: 3707
Size:  280.1 KB