Hazoor (SAW) nay farmaya: Jab tum dekho kay loog meray Ashaab (RA) ko bura keh rahay hain to tum forun kaho: Allah ki laanat ho tum par. Al-Tirmidhi

Name:  23 feb 2013 (172).jpg
Views: 102
Size:  45.6 KB