Hazoor (SAW) nay farmaya: Jis shakhs nay Mujhay khawab mein dekha, to bila'shuba us nay Mujhay dekha, kyun kay shaitan meri soorat mein nahi aa sakta. Sahih BukhariName:  23 feb 2013 (137).jpg
Views: 286
Size:  46.6 KB