Qur'an parho to dil badal jaey, Namaz perho to chehra roshan ho jaey, kitni dil kash hein Rasool-e-Khuda ki Sunnatain (SAW), amal karo to zindagi sanwar jaey

Name:  20 feb 2013 (11).jpg
Views: 67
Size:  32.2 KB