Raymond Davis kay haami aur wakeel Zahid Bukhari Noon league mein shamil ho chukay hain aur Raymond Davis ka mukhalif aik Bureaucrat Adnan Randhawa; jis nay Raymond Davis ko choray janay par ehtajaaj kia; ab yeh PTI mein hay

Name:  18 feb 2013 (14).jpg
Views: 62
Size:  185.5 KB