Mirza Ghalib: Zahid sharab peenay day Masjid mein baith kar, ya wo jaga bata jahan Khuda nahi.


 


Allama Iqbal: Masjid Khuda ka ghar hay, peenay ki jaga nahi, kaafir kay dil mein ja, wahan Khuda nahi

Name:  17 feb 2013 (94).jpg
Views: 1109
Size:  24.2 KB