eh eve hath kahton kari khadi aww; is kay hath mein bacha, balti ya pump bhi dia jaa sakta hay

Name:  16 feb 2013 (115).jpg
Views: 65
Size:  202.1 KB