Al-Ahzaab: Aey Nabi (SAW); apni biwion aur betion aur eh'le-imaan ki aur'toon say keh do kay apnay opper apni cha'daroon kay pallu lat'ka lia karain yeh zyada munasib tareka hay ta'keh wo pehchaan li jain, aur na satai jain, Allah Ghafoor-wa-Raheem hay.Name:  14 feb 2013 (124).jpg
Views: 163
Size:  90.5 KB