Rasool Allah (SAW) nay farmaya: main aur yateem ki parwarish karnay wala Jannat mein iss tarah hon gay aur Aap (SAW) nay Shahadat aur darmiyani ung'lion kay ishara say (qur'b ko) bataya. Sahih Bukhari : 6005

Name:  14 feb 2013 (8).jpg
Views: 799
Size:  68.1 KB