Ashfaq Ahmed: Iba'dat ka hukam har waqt hay aur jo banda mehnat karta hay wo bhi iba'dat hay

Name:  13 feb 2013 (45).jpg
Views: 240
Size:  65.8 KB