1: Salam ka jawab dena,
2: Mareez ki bemar pursi karna,
3: Jana'zay kay sath jana,
4: Dawat qabool karna,
5: Chee'nk ka jawab "Yarhamukallah" keh kar dena. Bukhari & TirmidhiName:  12 feb 2013 (163).jpg
Views: 179
Size:  38.4 KB