jab ghussa aey to yeh Dua perhain: aoz Billahi mina shaitan rajeem (main shaitan mardood say Allah ki panah maanta/maangti hon)Name:  12 feb 2013 (125).jpg
Views: 323
Size:  37.2 KB