tabdeli kay baghair taraqi na-mumkin hay, aur jo loog khud apni soch tabdeel nahi kar saktay wo koi tabdeli nahi la saktay. George Bernard Shaw


 


Name:  10 feb 2013 (72).jpg
Views: 239
Size:  71.9 KB