Hazrat Ali (RA) nay farmaya: Burai ko khud mein aur Achai ko dosron mein talash karo yehi Insaan ki sab say bari Islah aur iss mein he Falah hayName:  10 feb 2013 (39).jpg
Views: 468
Size:  41.7 KB