Rasool Allah (SAW) nay farmaya: Jab tak banda apnay bhai ki mad'ad mein laga rehta hay; tab tak Allah us ki mad'ad karta hay. Sahih Muslim : 2699

Name:  9 feb 2013 (74).jpg
Views: 412
Size:  61.8 KB