Hazoor (SAW) nay farmaya: jab tum apnay ghar mein da'khil ho; Salam karo chahay koi ghar mein ho ya na ho, phir mujh par Darood-e-Salam bhaijo aur aik bar Surah Ikhlaas parho.

Name:  7 feb 2013 (70).jpg
Views: 389
Size:  29.7 KB