sab say acha admi wo hay jo dosron mein khu'bian dekhay aur apni khobian nazar-andaz kar day


 


Name:  7 feb 2013 (61).jpg
Views: 63
Size:  30.5 KB