Nabi Kareem (SAW) nay farmaya kay Imaan ki 60 say kuch opper shakhain hain aur Haya (sharam) bhi Imaan ki aik shakh hay. Sahih Bukhari. Kitab-ul-Imaan - Hadith # 9Name:  6 feb 2013 (108).jpg
Views: 233
Size:  38.1 KB