Pir Altaf Jalali: gar-baram, lasham girayam, bori bandam, wakelam jalayam, hakomat giaryam tabah, sho ba haq, aien shof, shof, shof


 


Name:  6 feb 2013 (28).jpg
Views: 153
Size:  36.8 KB