har khoi hoi cheez mil sakti hay; jahan gum hoi ho; siwaey Aey'tabar kay


 


Name:  1 feb 2013 (126).jpg
Views: 33
Size:  21.9 KB